OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home » Warranty Terms » Reklamace

Reklamace

Zde pro Vás uvádíme důležité informace, jak správně postupovat při reklamování našeho zboží. Věnujte prosím zvýšenou pozornost těmto informacím, umožníte nám tak výrazně zrychlit celý reklamační proces.

ZÁKLADNÍ POSTUP

Pokud se Vám stane, že po zakoupení výrobku zjistíte, že není vše v pořádku, postupujte podle Reklamačního řádu. Pokud se jedná o reklamaci došlé zásilky nebo vady výrobku v záruce či pozáruce, použijte Reklamační protokol. Jedná-li se o uplatnění reklamace z důvodu vrácení zboží zakoupeného v našem e-shopu (z důvodů stanovených zákonem viz Reklamční řád), přejděte pak na stránku, věnovanou odstoupení od kupní smlouvy (toto ustanovení platí pouze pro koncové zákazníky, nepodnikající fyzické osoby (tj. zákazníky, kteří nezakoupili výrobek na IČ). V tomto článku dále uvedené informace se týkají výhradně reklamace zboží, která je uplatňena v záruční nebo pozáruční lhůtě. Pokud vám je něco nejasného, přečtěte si prosíme nejprve náš Reklamační řád.

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ NA SERVIS

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno "SERVIS". Pokud v jednom balíku bude více reklamovaného zboží, je nutné zřetelně označit čísly jak jednotlivé reklamované zboží uvnitř balíku, tak i všechna čísla zřetelně uvést na balíku. Balík musí obsahovat seznam zboží. Dále je nutné přiložit původní platný originál záručního listu nebo doklad o nákupu zboží a průvodní dopis s přesným popisem vady a platnými kontaktními údaji (jedná-li se o uplatnění záruční opravy). Reklamované zboží odesílejte výhradně vyčištěné, oproštěné zjevných nečistot a hygienicky nezávadné. Jsme oprávněni odmítnout převzít k reklamačnímu řízení takové zboží, které svým stavem nebude splňovat zásady obecné hygieny (Vyhláška 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, ve znění pozdějších předpisů). Jak správně zabalit zásilku ?

Reklamace v záruce - co musí obsahovat zásilka:

  • vadné zboží, které je kompletní včetně příslušenství
  • je-li to možné, zboží zabalené v původním obalu
  • číslo faktury - dokladu o zakoupení (je-li uplatňována reklamace v záruce)
  • originál záručního listu Vestax (je-li uplatňována reklamace v záruce)
  • přesný popis, kdy a jak se závada na výrobku projevuje 

PRŮBĚH REKLAMACE

Vaši opravu po přijetí na náš servis máte možnost kdykoliv sledovat online. Získáte tak okamžitou informaci o tom, co se s vaším přístrojem děje, jak pokračuje servisní práce a uvidíte reálný termín, ve kterém bude vaše oprava dokončena, oproti plánovanému odhadu, stanovenému při převzetí zakázky na servis. Sledování opravy online je naší novou službou. Přístup do sekce Stav servisní zakázky online obdrží zákazník automaticky po přijetí přístroje na servis.

SERVISNÍ / REKLAMAČNÍ PROTOKOL:

Datum odeslání k nám:
  
ANO, SOUHLASÍM
 

Zvýrazněné položky jsou povinné.

 

PRIVACY STATEMENT

If you provide us with your personal data, this data will be strictly protected, will not be published, shared, sold or disclosed to any third party in accordance with Act EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). More information Privacy Statement.