OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Ochrana osobních údajů » Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

  1. Jestliže nám poskytnete Vaše osobní údaje, tyto informace námi nebudou zveřejněny, sdíleny, prodány ani vyzrazeny žádné třetí straně, ledaže jsme vás o tom informovali a obdrželi k tomu Váš souhlas či to po nás bylo požadováno v souladu s platnými právními předpisy.

  2. Mezi osobní údaje, které smíme shromažďovat, patří například Vaše jméno, adresa trvalého bydliště. Dále nám můžete poskytnout osobní informace jako jsou Vaše telefonní číslo a elektronická adresa, Váš věk, informace o Vašich zálibách nebo oblíbených produktech, případně jiné údaje poskytnuté Vámi při registraci nebo prostřednictvím našich marketingových průzkumů. V případě, že využijete některou z našich marketingových nabídek, smíme také zpracovávat údaje nezbytné pro splnění podmínek stanovených v pravidlech této marketingové nabídky, s nimiž budete předem v plném rozsahu seznámeni. Můžeme také shromažďovat informace týkající se aktivit na našich internetových stránkách.

  3. Internetové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a reklamy společnosti Audimpex mohou používat cookies a další technologie. Tyto technologie nám pomáhají lépe pochopit chování uživatelů, sdělují nám, které části našich internetových stránek uživatelé navštívili, a umožňují nám měřit efektivitu reklamy a vyhledávání na internetu. Informace shromažďované pomocí cookies a těchto dalších technologií považujeme za neosobní ale v rozsahu, ve kterém jsou IP adresy (Internet Protocol) a podobné identifikátory považovány za osobní údaje, zacházíme s těmito identifikátory jako s Vašimi osobními údaji.

  4. Audimpex se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Audimpex je veden v registru správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00045386 podle Zákona č. 101/2000 Sb.

  5. Vaše osobní údaje můžeme používat pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, tedy zpracování vašich objednávek, vystavení dokladů o nákupu, řízení a spravování Vašeho zákaznického účtu, registrace výrobních čísel Vámi zakoupených produktů s ohledem na záruční podmínky, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na Vaše stížnosti nebo dotazy ohledně produktů a služeb, které poskytujeme.

  6. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje sdělit, budou použity za účelem, který jsme Vám oznámili v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány a podle uvedených podmínek.

  7. Máte právo kdykoli nás kontaktovat, abychom Vaše osobní údaje odstranili, abychom Vaše osobní údaje aktualizovali nebo nám můžete sdělit, jak si přejete získávat informace o našich produktech a službách, případně k jakému účelu můžeme Vaše osobní údaje užít. Odhlásit odběr eNovinek Vestax lze přímo tímto formulářem.

  8. Vaše osobní údaje budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standarty přísné bezpečnosti. Společnost Audimpex zajišťuje administrativní a technická opatření, aby ochránila Vaše osobní údaje před ztrátou, zcizením a zneužitím a také před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a poškozením.

  9. Při správě Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, doporučením Úřadu na ochranu osobních údajů a dozorových orgánů pro ochranu osobních údajů WP29, poradním orgánem Evropské komise.

  10. Poskytnutím Vašich osobních údajů projevujete svůj souhlas se zde uvedeným Prohlášením.

Audimpex s.r.o. © 2016