OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home » § » Podmínky použití webových stránek

Terms of use Website (DMCA)English

 1. Vestax website is free to use, without compensation to user, any concepts, ideas, know-how or techniques contained in any communication you send to the website for any purpose whatsoever, including but not limited to developing, manufacturing and marketing products using such information.

 2. To prevent unauthorized access, maintain data accuracy and ensure the correct use of information, Vestax CZ has put in place appropriate physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information Vestax collects online. Internet transmissions are never completely private or secure. Vestax cannot ensure or warrant the security of any information user transmits to Vestax CZ. User understands that any message or information sent to the website may be read or intercepted by others.

 3. All editorial content and graphics on this website are proprietary to Vestax CZ. These materials are protected by copyrights and may not be copied, used, reproduced, or transmitted in whole or in part without the express written consent of Vestax CZ which reserves all rights.

 4. Re-use of any of Vestax CZ editorial content and graphics online for any purpose is strictly prohibited. Any unauthorized use of the text, images, audio and video may violate copyright, trademark, privacy and publicity laws and civil and criminal statutes. Links to this Web site should not be made without the permission of Vestax CZ. Please direct your request to marketing@vestaxdj.cz

 5. The "Vestax" name and logo are trademarks or servicemarks of Vestax. All other trademarks or servicemarks used or referred to on this website are the property of their respective owners.

 6. Nothing contained on this website should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right of use of any trademark or servicemark displayed on the website without the written permission of Vestax CZ or such third party owners.

 7. All information included in, or linked to, this website was, to the best of Vestax CZ knowledge, timely and accurate when included in, or linked to, this website. The passage of time, however, renders all things stale, and Vestax CZ is not responsible for any misimpressions which may result from the reading of outdated material. You should carefully check the dates of issuance and/or posting of any press releases, articles, reports and other information included in, or linked to, this website.

 8. The information on this site is provided solely for general illustrative and instructional purposes only, and does not create a business or professional services relationship.

 9. Business practice, business challenges, technology, laws and regulations vary by country and change from time to time, and compliance with such standards depends on the particular circumstances.

 10. Any reliance on the information in this site is solely at the user's own risk. This site contains links to servers maintained by other organizations. Vestax CZ cannot and does not provide any warranty about the accuracy or source of information found on any of these servers or the content of any file that you might choose to download from a third party site.

 11. Vestax CZ assumes no responsibility, and shall not be liable for, any damages to, or viruses that may infect, user's computer or other property on account of user's access to, use of, or browsing in the Web site or user's downloading of any materials, data, text, images, video, or audio from the website.

 12. Any communications or materials sent to the website by any user via electronic mail or otherwise, including any comments, data, questions, suggestions or the like, will be treated as non-confidential and non-proprietary. Any use of such material does not violate any user's rights including moral rights, privacy rights, proprietary or other property rights, publicity rights, rights to credit for material or ideas, or any other right, including the right to approve the way Vestax uses such material. Any material submitted to this website may be adapted, broadcast, changed, copied, disclosed, licensed, performed, posted, published, sold and transmitted by Vestax CZ anywhere in the world, in any medium.

 13. Vestax CZ reserves the right to modify or amend this Disclaimer at any time and for any reason. Any changes to this Disclaimer posted on the website apply as soon as they are posted. By continuing to use the website after any changes are posted, user acknowledges acceptance of those changes. These Terms of Use of the website are valid and effective from the date of their publication on October 1st, 2012, as updated on September 1st, 2015.

 Dyfo Co.Ltd. © 2012

Podmínky použití webových stránekCzech

 1. Společnost tímto deklaruje podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále v textu jen "podmínky") na webových adresách www.vestax.net, www.vestaxdj.eu, www.vestaxdj.cz, vestax.sk, www.audimpex.cz - dále v textu jen "stránky". Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále v textu jen "uživatelé").

 2. Provozovatelem stránek Vestax Japan megastore of spare parts (dále v textu jen "provozovatel") je společnost Dyfo s.r.o., která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále v textu jen "autorský zákon") oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

 3. Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup a používání stránek je bezplatné. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

 4. Provozovatel stránek v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) je výhradním autorem a držitelem práv autorských ke všem textům na stránkách zveřejněných; jedná se například o veškeré české popisy produktů, technické specifikace, české návody k použití a servisní pokyny a další dokumenty vztahující se ke značce Vestax. Jakékoliv kopírování, publikování nebo jiný způsob veřejného šíření těchto textů bez výslovného písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.

 5. Jakékoli užití díla, spočívajícího v kopírování a napodobování nebo sdílení textového obsahu anebo grafickýh prvků webových stránek bez výslovného souhlasu provozovatele stránek je protiprávní a bude posuzováno jako porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Obsah webových stránek, jednotlivé prvky stránek zejména webdesign, popisy produktů jakož i ilustrační grafika jsou právně chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 6. Provozovatel v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) je výhradním autorem a držitelem práv autorských nebo má souhlas vlastníka autorských práv (Vestax Corporation, Tokio, Japan; Shutterstock LLC, New York, USA) ke všem obrazovým materiálům a fotografiím na stránkách zveřejněných. Jakékoliv kopírování, publikování nebo jiný způsob šíření těchto obrazových materiálů bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.

 7. Informace publikované na stránkách vycházejí s informací, které poskytuje Audimpex s.r.o. a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů, cen a služeb. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto stránek.

 8. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím svých internetových stránek.

 9. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (uživatelské diskusní fórum) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

 10. Přístup na tyto stránky může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

 11. Stránky provozovatele používají cookies. Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání.Na základě anonymních datových objektů například sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek. Pokud s používáním cookies uživatel nesouhlasí, může opustit stránky. Souhlas s využíváním cookies může být uživatelem kdykoliv odvolán.

 12. Na stránkách provozovatele jsou používány kódy třetích stran. Provozovatel používá kódy od společnosti Google, které mu pomáhají analyzovat, jakým směrem se návštěvníci na jeho stránkách pohybují a jakým způsobem se na nich chovají. Google Analytics může použít anonymní informace o návštěvě uživatele těchto webových stránek i jiných stránek za účelem zlepšení kvality svých produktů a služeb.

 13. Tyto podmínky Použití webových stránek je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel a jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění 1. října 2012, v pozdější aktualizaci dnem 1. září 2015.

 Dyfo Co.Ltd. © 2012