OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Ochrana osobních údajů » Podmínky použití webových stránek

Podmínky použití webových stránek

 1. Společnost tímto deklaruje podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále v textu jen "podmínky") na webových adresách www.vestaxdj.eu, www.vestaxdj.cz, vestax.sk - dále v textu jen "stránky". Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále v textu jen "uživatelé").

 2. Provozovatelem stránek Vestax Japan megastore of spare parts (dále v textu jen "provozovatel") je společnost Audimpex s.r.o., která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále v textu jen "autorský zákon") oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

 3. Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup a používání stránek je bezplatné. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

 4. Provozovatel stránek v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) je výhradním autorem a držitelem práv autorských ke všem textům na stránkách zveřejněných; jedná se například o veškeré české popisy produktů, technické specifikace, české návody k použití a servisní pokyny a další dokumenty vztahující se ke značce Vestax. Jakékoliv kopírování, publikování nebo jiný způsob veřejného šíření těchto textů bez výslovného písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.

 5. Jakékoli užití díla, spočívajícího v kopírování a napodobování nebo sdílení textového obsahu anebo grafickýh prvků webových stránek bez výslovného souhlasu provozovatele stránek je protiprávní a bude posuzováno jako porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Obsah webových stránek, jednotlivé prvky stránek zejména webdesign, popisy produktů jakož i ilustrační grafika jsou právně chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 6. Provozovatel v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) je výhradním autorem a držitelem práv autorských nebo má souhlas vlastníka autorských práv (Vestax Corporation, Tokio, Japan; Shutterstock LLC, New York, USA) ke všem obrazovým materiálům a fotografiím na stránkách zveřejněných. Jakékoliv kopírování, publikování nebo jiný způsob šíření těchto obrazových materiálů bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.

 7. Informace publikované na stránkách vycházejí s informací, které poskytuje Audimpex s.r.o. a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů, cen a služeb. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto stránek.

 8. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím svých internetových stránek.

 9. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (uživatelské diskusní fórum) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

 10. Přístup na tyto stránky může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

 11. Stránky provozovatele používají cookies. Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání.Na základě anonymních datových objektů například sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek. Pokud s používáním cookies uživatel nesouhlasí, může opustit stránky. Souhlas s využíváním cookies může být uživatelem kdykoliv odvolán.

 12. Na stránkách provozovatele jsou používány kódy třetích stran. Provozovatel používá kódy od společnosti Google, které mu pomáhají analyzovat, jakým směrem se návštěvníci na jeho stránkách pohybují a jakým způsobem se na nich chovají. Google Analytics může použít anonymní informace o návštěvě uživatele těchto webových stránek i jiných stránek za účelem zlepšení kvality svých produktů a služeb.

 13. Tyto podmínky Použití webových stránek je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel a jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění 1. října 2012, v pozdější aktualizaci dnem 1. září 2015.

 Audimpex s.r.o. © 2012