OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home » Warranty Terms » Odstoupení od KS

Odstoupení od kupní smlouvy

Zde pro Vás uvádíme důležité informace, jak správně postupovat při odstoupení od kupní smlouvy (KS), definované v Občanském zákoníku a předpisech souvisejících. Věnujte prosím zvýšenou pozornost těmto informacím, umožníte nám tak výrazně zrychlit celý reklamační proces.

ZÁKLADNÍ POSTUP

Pokud se Vám stane, že po zakoupení výrobku zjistíte, že zakoupené zboží pro vás není takové, jaké jste čekali a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě, jedná o reklamaci z důvodu vrácení zboží, zakoupeného v našem e-shopu z důvodů stanovených zákonem. Je třeba vyplnit před odesláním vraceného zboží protokol Odstoupení od KS (viz níže). V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno výrobní číslo produktu, pod kterým je produkt u nás evidován. Pokud v jednom balíku bude více reklamovaného zboží, je nutné zřetelně označit čísly jak jednotlivé reklamované zboží uvnitř balíku, tak i všechna čísla zřetelně uvést na balíku. Balík musí obsahovat seznam zboží. Dále je nutné přiložit původní platný originál záručního listu a doklad o nákupu zboží (fakturu). Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Zboží odesílejte výhradně vyčištěné, oproštěné zjevných nečistot a hygienicky nezávadné. Jsme oprávněni odmítnout převzít zpět takové zboží, které svým stavem nebude splňovat zásady obecné hygieny (Vyhláška 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, ve znění pozdějších předpisů). Doporučujeme také zboží před odesláním pojistit. Pokud zboží dojde poškozené, zásilka bude odmítnuta a vrácena zpět odesílateli k reklamaci poškození zásilky během přepravy. Jak správně zabalit zásilku ?

Odstoupení od kupní smlouvy - co musí obsahovat zásilka:

 • kompletní a nepoškozené zboží uložené v původním originálním obalu.
 • vyplněný a podepsaný tiskopis Odstoupení od smlouvy ke stažení zde.
 • tiskopis lze nahradit vyplněním elektronického formuláře online.
 • originál dokladu o zakoupení zboží (faktura).
 • originál vyplněného záručního listu Vestax.
 • v případě dárků (bonusů) musí být navráceno i toto zboží!
 • žádáme Vás, aby původní originální obal zboží nebyl zároveň vnějším obalem celé zásilky a nedošlo tím k jeho případnému poškození během přepravy zboží.

PRŮBĚH PROCESU

Peníze za zboží vám zašleme na zvolený bankovní účet nebo způsobem, který si vyberete, co nejdříve, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení a převzetí vraceného zboží zpět na náš centrální sklad. Zboží nezasílejte na adresu sídla společnosti ale na adresu skladu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě odstoupení od KS na straně kupujícího.

 • od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.
 • rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří zákonem stanovené produkty např. audio a video nosiče, software na pevných nosičích nebo software elektronicky dodaný s licenčním kódem či hardwarovým USB klíčem. Týká se software, dodávaného navíc k MIDI kontrolérům.
 • zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu (tj. před tím,než-li jste zboží zakoupili).
 • je samozřejmě možné vrátit i zboží použité, avšak máme opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením tohoto zboží do původního stavu jaké mělo před prodejem. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny vráceného zboží a závisí především na jeho stavu, viz odst. 9) Reklamačního řádu, součást Obchodních podmínek.
 • peníze společně s dobropisem (tzv. daňový opravný doklad) odešleme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než-li obdržíme vámi vrácené zboží na adresu centrálního skladu a specializovaný servisní technik provede jeho technickou prohlídku, v jakém stavu nám zboží vracíte.
 • podrobnosti odstoupení od KS jsou uvedeny v našich Obchodních podmínkách. 

PROTOKOL ODSTOUPENÍ OD KS:


Datum převzetí zboží:
  
POŠTOVNÍ POUKÁZKOU
  BANKOVNÍM PŘEVODEM
   
 

Zvýrazněné položky jsou povinné.

 

PRIVACY STATEMENT

If you provide us with your personal data, this data will be strictly protected, will not be published, shared, sold or disclosed to any third party in accordance with Act EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). More information Privacy Statement.